Silver Jewelry|Unique,original|gem stone wire wrapped jewelry|custom gemstone beaded jewelry|gem stones,natural materials. Gold Necklaces, silver bracelets, gold earrings

Exclusieve sieraden
Bijoux sieraden|design sieraden|zelfgemaakte sieraden|edelstenen,edelsteen,zilveren sieraden. Zilveren,handgemaakte ringen,gouden kettingen,armband sieraden,kralen oorbellen.

Ausgefallener Schmuck
Schmuck Design|handgemachter Schmuck|Schmuck Anhänger,Schmuck Armband,Schmuck Art, Moderner Schmuck,Perlen Schmuck,Gold,Silber,Halskette,Kette,Ohrringe,Armbänder

Bookmark and Share

Elegant Arts & Crafts jewelry with a twist!
Silver jewelry | Handmade beaded jewelry | Custom gemstone beaded jewelry | gem stone wire wrapped jewelry... Gift ideas, wedding gifts, birthday gift ideas, gifts for special occasions. Unique necklaces, silver bracelets, gold earrings. Detail information gemstone: chakra healing properties, birthstone, starsign, history and lore etc.

Elegante Arts & Crafts sieraden met een twist!
Exclusieve sieraden | Byoux sieraden | Zelfgemaakte design sieraden | Handgemaakte sieraden.| Edelstenen, edelsteen sieraden, zilveren sieraden. Zilveren, handgemaakte ringen, gouden kettingen, armband sieraden, kralen oorbellen. Detailinformatie edelsteen: helende eigenschappen bij chakra's, geboortesteen, sterrenbeeld, geschiedenis,legende etc. Coole kadoos!

AUROBOREA.com - Elegante Entwerferschmuck!
Ausgefallener Schmuck | Schmuck Design | Handgemachter Schmuck| Schmuck Anhänger, Armband Schmuck, Schmuck Art, moderner Schmuck, Perlen Schmuck, Gold, Silber. Kette, Ohrringe, Armbänder... Detail-Informationen Edelstein: heilende Wirkung Chakren, Geburtsstein, Sternzeigen, Geschichte, Legende usw. Tolle Geschenke!

TOURMALINE - Detail-information gemstone ENGLISH.

TOERMALIJN - Detail-info Edelsteen NEDERLANDS.

TOURMALIN - Detail-infos Edelstein DEUTSCH.

Naar Nederlandse  esoterische (metafysische, mystische) Informatiepagina |detailinformatie-edelstenen-geboortesteen-sieraden
Chakranr,  name,  body position: (Verdelite, and Chrome tourmaline:(vivid) Green tourmaline / and rubellite:pink/red tourmaline): 04, heart chakra = Anahata,middle of the chest.
(
Schorl: Black tourmaline): 01, root chakra = Muladhara, at the tailbone (the base of the spinal column).
(Indicolite: blue- or bluegreen tourmaline):
05, throat chakra = Vishudda, throat-internally and externally).
Dravite: brown tourmaline.
Achroite: colorless tourmaline.

Related Star sign:  blue tourmaline: 07 - Libra. Green tourmaline: 10 - Capricorn. Red and pink tourmaline: 08 - Scorpio.

Birthstone for the month :  10 - October (traditional and modern).

General  information: Tourmaline is a complex borosilicate of aluminum and alkali, with iron, magnesium, and other cations, with a hardness of 7-7.5 out of 10. (found in: Sri Lanka, Russia (Urals) Afghanistan, Burma, USA, Brazil, Tanzania, Zimbabwe, and Namibia etc.).

History - legend : the name TOURMALINE is derived from the Sinhalese word "turamali", referring to gems of unknown identity, meaning "mixed stones". Fine crystals with concentric zoning, mostly red on the inside and green on the outside, are known as the very popular and lovely "watermelon" tourmaline. Black tourmaline is the most common and the least valuable of the tourmalines, the most highly-prized are pink, red and blue tourmalines.
 
The stone has a positive effect on the following PHYSICAL illnesses/ diseases: 
genetic disorders, the stone regulates hormones, and gives tranquil sleep.
Black tourmaline: helps with: cysts, arthritis, dyslexia, syphilis, MS, hemiplegia, first stages of cancer, and heart disease. It strengthens the muscles. Pink/red tourmaline: helps with fertility problems and against dizziness. Green tourmaline: helps with immune system problems, blood pressure problems, disturbances of equilibrium, it helps with recuperating after a heart attack, and asthma. Blue tourmaline: helps with problems with lungs, larynx, thyroid and the parasympathetic nerves. Watermelon tourmaline: helps the nervous system.
The stone has a positive effect on the following MENTAL  problems:  Black tourmaline dispels fear, negativity and grief. It calmes the nerves, it improves concentration and eloquence. Pink/red tourmaline:  improves creativity, evens out a passive or aggressive nature and it helps in feeling compassion for other people. Green tourmaline: improves creativity, eliminates inner conflict and is a balancer. Blue tourmaline: helps women fight menopausal depressions. (together with moonstone and coral). Watermelon tourmaline: is a great HEART-chakra healer: it eliminates guilt, it improves security and self-containment and is a balancer.

(When used as Healing stone with Chakra's, REIKI)  CARE  of the  stone:
De-energize:
Hold the stone under running water once a month.
Re-energize:  Place pink or red tourmalines in an amethyst-geode. Tourmalines with other than pink/red colors: place the stone in sunlight for a couple of hours.

Element: 1.Chakra: Earth. 4. chakra: Air. 5. chakra: Ether.
Sense:  1.Chakra: Smell. 4. chakra: touch 5. chakra: hearing.
Colours:  Brownish, colorless, black, green, pink, red, blue.
.tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
Chakranummer, naam en  positie op/in het lichaam : (Verdeliet, en Chroomtoermalijn:(levendig) Groene toermalijn / en rubelliet:rose/rode toermalijn): 04, hart chakra = Anahata, middenop de borst.
(
Schorl: zwarte toermalijn): 01, wortel- of basischakra = Muladhara, bij het stuitbeen (aan de basis van de ruggengraat).
(Indicoliet: blauwe- of blauwgroene toermalijn):
05, keelchakra = Vishudda, de keel, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant.
Draviet: bruine toermalijn.
Achroiet: kleurloze toermalijn.

Gerelateerde sterrenbeelden:   blauwe toermalijn: 07 - Libra/weegschaal. Groene toermalijn: 10 - Capricornus/steenbok. Rode en roze toermalijn: 08 - Scorpio/schorpioen.

Geboortesteen voor de maand:  10 - Oktober (traditioneel en modern).


Algemene informatie:  TOERMALIJN is een complex borosilicaat, met positieve ionen van voornamelijk de alkalimetalen natrium, lithium en calcium, samengesteld met aluminium en verder met magnesium, ijzer, mangaan, en andere metalen. Toermalijn heeft een hardheid van 7-7.5 op een schaal van 10. Toermalijn wordt voornamelijk gevonden in: Brazilië, Sri Lanka, Rusland (Oeral), Afghanistan, Birma (Myanmar), USA, Tanzania, Zimbabwe en Namibië etc.

Geschiedenis - Legende:  De naam "TOERMALIJN" is ontleend aan het Sinhalese woord "turamali", verwijzend naar edelstenen van onbekende afkomst, met de betekenis "gemengde stenen". Mooie en populaire kristallen met concentrische zones, meestal groen aan de buitenkant en rood aan de binnenkant, worden "watermeloen"-toermalijnen genoemd. Zwarte toermalijn komt het meest voor en is het minst kostbaar, roze, rode, en blauwe toermalijnen zijn het zeldzaamst en het kostbaarst.
 
De steen heeft een positief effect op de volgende FYSIEKE ziekten / problemen:  genetische aandoeningen,  de steen reguleert het hormoonpeil, en zorgt voor een rustige slaap.
Zwarte toermalijn: helpt bij: cysten, arthritis, dyslexia, syphilis, MS, hemiplegie, de eerste stadia van kanker, en bij hartproblemen. Hij versterkt de spieren. Roze/rode toermalijnen: helpen bij vruchtbaarheidsproblemen en tegen duizeligheid. Groene toermalijn: helpt bij problemen van het immuunsysteem, bloeddrukproblemen, evenwichtsstoornissen, hij helpt bij het herstel na een hartinfarct, en bij astma. Blauwe toermalijn: helpt bij longproblemen, larynxproblemen, schildklierproblemen, en problemen van het parasympatische zenuwstelsel. Watermeloen toermalijn: helpt het zenuwstelsel.

De steen heeft een positief effect op de volgende MENTALE ziekten / problemen: Zwarte toermalijn verjaagt angst, negativiteit en rouwgevoelens. Hij kalmeert de zenuwen, en hij zorgt voor een verbeterde concentratie en spreekvaardigheid. Roze/rode toermalijn:  verbetert de creativiteit, brengt evenwicht bij een passieve of aggressieve persoonlijkheid, en hij helpt om meer compassie te voelen voor de medemens. Groene toermalijn: verbetert de creativiteit, lost innerlijke conflicten op, en is een algehele evenwichtsbrenger.  Blauwe toermalijn: helpt vrouwen bij depressiviteit tijdens de overgang. (samen gedragen met maansteen en koraal). Watermeloen toermalijn: is een geweldige helende steen voor het HART-chakra: hij verjaagt schuldgevoelens, hij verbetert het gevoel van zekerheid en het gevoel genoeg te hebben aan zichzelf en hij is een algehele evenwichtsbrenger.

Wanneer de steen wordt gebruikt bij kristaltherapie  ( REIKI , Chakra's etc.), dient de steen als volgt gereinigd/opnieuw opgeladen te worden:
Ontladen: 
Houd de steen eenmaal per maand onder stromend water. 
Opnieuw laden: Roze en rode toermalijn:  plaats deze in een amethistgeode. Anders gekleurde toermalijn: leg de steen een paar uur in de zon.

Element: 1e.Chakra: Aarde. 4e. chakra: luckt. 5e. chakra: ether.
Zintuig:  1e.Chakra: reuk. 4e. chakra: aanraken/aangeraakt worden. 5e. chakra: gehoor.
Kleuren: Bruinachtig, kleurloos, zwart, groen, roze, rood, blauw.
.Chakranummer, Name und Position in /oder auf dem Körper:
(Verdelit, und Chromtourmalin:(lebhaft) grüner Tourmalin / und Rubellit:rosa/rote Tourmalin): 04, Herz chakra = Anahata, Mitte der Brust.
(
Schorl: zchwarzer Tourmalin): 01, Wurzel- Basischakra = Muladhara, beim Steissbein (die Basis der Wirbelsäule).
(Indicolit: blaue- oder blaugrüne Tourmalin):
05, Halz- oder Kehlechakra = Vishudda, Kehle (innen und ausserlich).
Dravit: braune Tourmalin.
Achroit: farbloser Tourmaline.

Relatiertes Sternzeichen:  blauer Tourmalin: 07 - Libra/Waage. Grüner Tourmalin: 10 - Capricornus/Steinbock. Roter und rosaroter Tourmalin: 08 - Scorpio/Skorpion.

Geburtstein für den Monat: 10 - Oktober (traditionell und modern).

Allgemeine Informationen: Tourmalin ist ein komplexer Borosilikat von Aluminium und Alkali, mit Eisen, Magnesium und andere Metalle, mit einer Härte von 7-7.5 aus 10. (Tourmalin wird gefunden in: Sri Lanka, Russland (Urals) Afghanistan, Burma, USA, Brasilien, Tansania, Simbabwe, und Namibia, usw).

Geschichte, Legende: der Name TOURMALIN wird vom Sinhalesischen Wort "Turumali" hergeleitet, und dieses Wort bezieht sich auf "Steine unbekannter Identität", "gemischte" Steine. Feine Kristalle mit konzentrischer Zoneneinteilung, hauptsächlich rot auf der Innenseite und Grün auf der Ausserseite, sind als die sehr schöne und populäre "Wassermelonen"-Tourmaline bekannt. Schwarzer Tourmalin kommt am Meisten vor, und ist der wenigste Wertgegenstand der Tourmalin. Der meist-geschätzte Tourmalin ist der rosa, roten oder den blaue Tourmalin.

Der Stein hat eine positive Wirkung auf de folgenden PHYSISCHEN  Krankheiten / Probleme:  genetische Krankheiten, der Stein reguliert Hormone, und gibt ruhigen Schlaf.
Schwarzer Tourmalin: hilft bei: Probleme mit Zysten, Arthritis, Dyslexie, Syphilis, MS, Hemiplegie, die ersten Fasen des Krebses, und Herzkrankheite. Er stärkt die Muskeln. Rosa/roter Tourmalin: hilft bei Fruchtbarkeitproblemen und gegen Schwindel. Grüner Tourmalin: hilft bei Problemen des Immunsystems, Blutdruckprobleme, Störungen des Gleichgewichtes, der Stein hilft mit der Erhohlung nachdem man einem Herzschlag erlitten hat, und bei Asthma. Blaue Tourmalin: hilft bei Problemen mit Lungen, Kehlkopf, Schilddrüse und des parasympatischen Nervensystems. Wassermelonentourmalin: hilft bei Problemen des Nervensystems.
Der Stein hat eine positive Wirkung auf de folgenden  GEISTIGE Krankheiten / Probleme:  Schwarzer Tourmalin beruhigt Angst, Negativität und Kummer. Er beruhigt die Nerven,er verbessert die Konzentration und Beredsamkeit. Rosa/roter Tourmalin: verbessert Kreativität, er gleicht eine passive oder aggressive Natur aus, und er hilft das Mitgefühl für andere Leute zu vergrössern. Grüner Tourmalin: verbessert Kreativität, verjagt inneren Konflikte und bringt Gleichgewicht. Blaue Tourmalin: hilft Frauen die die Wechseljahre betreffenden Depresionen bekämpfen. (Sie sollte den Stein zusammen mit Mondstein und Koralle tragen.) Wassermelonentourmalin: ist ein hervorragender HERZ-chakra Stein. Er schliesst Schuld aus, er verbessert das Siecherheitsgefühl und das Gefühl sich selbst genugend zu sein, und er bringt Gleichgewicht.

Sorge des Steines (Wenn er als verheilender Stein  bei u.a. Chakra's, REIKI, benutzt wird): Entladen: Halten Sie den Stein einmal pro Monat unter laufendem Wasser.
Energie zuführen:  Setzen Sie rosa oder roter Tourmalin in eine Amethyst-geode. Tourmaline anderer Farben: setzen Sie sie einige Stunden in Sonnenlicht.

Element: 1.Chakra: Erde. 4. chakra: Luft. 5. chakra: Äther.
Sinn:  1.Chakra: Geruch. 4. chakra: Gefühl 5. chakra: Gehör.
Farben:  Bräunlich, farblos, schwarz, grün, rosa, rot, blau.

tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
tourmaline-toermalijn-tourmalin-wire-wrapped-jewelry-handgefertigter-schmuck-zelfgemaakte-sieraden
Click on the flag on the right or on this text, to go to our English-language Auroborea.com INFO page, for info on gemstones, chakra's, starsigns, numerology, jewelry and more. US/UK
English esoteric (metaphysical,mystical) info-page (PIC)|gem stone wire wrapped jewelry silver jewelry gold
Klik op de Ned. vlag rechts of op deze tekst, om naar onze Auroborea.com infopagina te gaan, voor chakra-, edelsteen-, sterrenbeeld-, sieraden,- numerologie-INFO en meer.  NL
Nederlandse esoterische (metafysische, mystieke) info-pagina |detailinformatie-edelstenen-geboortesteen-sieraden
Deutsche metaphysischen(esoterischen,mystischen )Infos-Seite |detail-infos-edelsteine-schmuck-chakren
  - DE- Klicken Sie die Fahne links oder diesen Text an, um nach unserem deutschsprachigen Auroborea.com Infosseite zu gehen, für Mehr Infos über Chakren, Schmucksteine, Stern- zeichen, Numerologie,  Schmuck usw.

® Auroborea Handmade beaded jewelry.gemstone wire wrapped jewelry,silver jewelry,custom gemstone beaded jewelry/jewellery.

® Auroborea Zelfgemaakte gouden en zilveren sieraden, armbanden, kettingen, oorbellen, hangers,ook handgemaakte"wire wrapped" en "wire sculpted".sieraden

®Auroborea modeschmuck|schmuck design|gold schmuck|goldschmuck|silberschmuck|schmuck edelsteine|perlenschmuck.kette,ohrringe, armbänder.